Belçika Ticari Vize

Belçika Ticari Vize

Belçika ticari vizesi, Belçika’ya yapılacak iş seyahatlerini kapsamaktadır. Ülkemiz ve Belçika arasında ticari ilişkiler hayli yoğun olduğundan, bu vize ülkemizden sıkça talep edilmektedir. Belçika Avrupa Schengen bölgesine dahil bir ülkedir. Bu ülkeye yapılacak ziyaretler için Schengen vize şartları geçerlidir. Belçika ticari vizesi, en fazla 3 ay ülkede kalış izni vermektedir.

Belçika Ticari Vize İşlemleri?

Bu vize işlemlerinin başlatılabilmesi için ziyaretin ticari vize tanımı kapsamında olması gerekir. Ticari vize türü Belçika’ya yapılacak olan iş seyahatlerini kapsamaktadır. Belçika’da bulunan şirketlerle görüşme, toplantı eylemleri ticari vize kapsamındadır. Ayrıca Belçika’daki fuarlar, konferanslar, çeşitli şirket eğitimleri için de Belçika ticari vizesi alınabilir.

Ancak ülkeye yatırım yapmak, iş kurmak gibi sebeplerle yapılan ziyaretler, bu vizeye dahil değildir. Aynı zamanda herhangi bir projede görev alma amacıyla yapılacak ziyaretlerde de ticari vize geçerli değildir. Bu tür ziyaretler için çalışma vizesi ve yatırımcılar için verilen diğer vize türlerine başvurmak gerekmektedir. Vize sürecinin hızlı sonuç vermesi adına doğru vize türüne başvurmak gerekmektedir.

Belçika ticari vize işlemleri Belçika konsolosluğu ve konsolosluk tarafından görevlendirilen bazı vize başvuru merkezleri aracılığıyla yapılır. Belçika Büyükelçiliği, uzun süreli vizelerde görev yapan bir kurumdur.

Ticari vize işlemlerinin başlatılabilmesi için, ticari ziyaretin amacını kanıtlayan belgeler gerekmektedir. Bu belgeler, şirket davetiye mektubu, fuar davetiye, konferans daveti gibi belgelerdir. Vizeye başvurulurken, bu belgelerin hazırlanması zorunludur.

Belçika Ticari Vizesi Nasıl Alınır?

Belçika ticari vizesi alabilmek için öncelikle sürecin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte sizden istenen belgelerin eksiksiz hazırlanması şarttır. Bu vizeye başvurulurken, yapılacak iş ziyareti hangi şirket adına yapılıyorsa, bu şirketin antetli kağıdı üzerine bir vize dilekçesi yazılacaktır. Dilekçede ziyaretin ne sebeple yapıldığı net şekilde açıklanmalıdır.

Ziyaret sırasında ülkede hangi bölgelerde bulunulacağı ve hangi temasların gerçekleştirileceği belirtilmelidir. Bu vizenin sorunsuz şekilde alınması adına vize başvuru formu, önemli bir role sahiptir. Vize başvuru formu, Belçika konsolosluğu resmi sitesinden elde edilerek doldurulmalıdır. Bu başvuru formu Schengen ticari vize başvurusu formu olmalıdır.

Başvuru formu, online olarak doldurulmaktadır. Form doldurulduktan sonra sistemden verilen referans numarası ve barkod numarası bilgileri özenle saklanmalıdır. Form İngilizce olarak doldurulacaktır. Veya Belçika konsolosluğunun belirlediği dillerde olmak zorundadır.

Formun doldurulması sırasında gerçeği yansıtmayan bilgilerin beyan edilmesi bir suçtur. Formun hatasız, eksiksiz biçimde doldurulması önem arz etmektedir. Belçika ticari vizesine başvurulurken pasaportun da belli kriterleri içermesi gerekir. Başvuruda pasaportun en az iki sayfalık bölümünün boş olma şartı vardır. Deforme olmuş pasaportlarla başvuru yapılamaz. Geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaport ile başvuruda bulunulmalıdır.

Vize sürecinde başvurular randevu ile yapılmaktadır. Randevuya vize talebinde bulunacak kişinin bizzat gitmesi gerekir. Bu görüşmede kişiye ait biyometri işlemleri ve parmak izinin alınması gerçekleştirilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra en geç 1.5 hafta sonra vize sonucu açıklanacaktır. Başvurunun reddedilmemesi için evrakların hatasız teslim edilmesi beklenmektedir.

Belçika Ticari Vizesi Gerekli Evraklar?

Belçika ticari vizesi başvurularında pasaport, davet mektubu, vize dilekçesi ve başvuru formu en önemli belgelerdir. Fakat bununla beraber diğer bazı evrakların da hazırlanması istenmektedir. Bunlar kişisel evraklar ve şirket evrakları olmak üzere iki türlü sınıflandırılabilir. Yapılan ziyaretin ciddiyetinin anlaşılabilmesi adına şirket evraklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ziyaret hangi şirket adına yapılıyor ise, o şirketin vergi levhası bilgileri, şirket imza sirküleri, şirket faaliyet raporu bilgileri sunulmalıdır. Aynı zamanda ziyareti gerçekleştirecek olan kimsenin o şirkette çalıştığını gösteren belgeler de gereklidir. Öncelikle şirketin çalışanına seyahat tarihlerini kapsayan sürede izinli olduğunu gösteren belgeyi vermesi lazımdır.

Vize talebinde bulunan kişinin son 3 aylık SGK hizmet dökümü ve maaş bordrosu şirketten alınmalıdır. Bu kişinin son 3 aylık banka hesap hareketlerini gösteren belgeler de gereklidir. Banka hesabında en az 3000 TL bulunması zorunludur. Bu ziyaretin gerçekleşmesi için yolculuk yapacak kişinin 30.000 Euro değerinde kapsamı olan bir sağlık sigortası olmalıdır. Sağlık sigortası belgeleri de vize dosyasına eklenecektir.

Belçika ticari vizesi talebinde, kişiye ait belgeler arasında vukuatlı nüfus kayıt örneği de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kişinin sabıka kaydı belgesinin alınması istenmektedir. 2 adet biyometrik fotoğrafın vize dosyasına eklenmesiyle, evraklar tamamlanacaktır.

Belçika Ticari Vize Ücretleri

Belçika ticari vizesi alabilmek için vize dosyasını teslim ile beraber, vize ücretlerinin ödenmiş olmasına da gerek duyulmaktadır. Vize ücretleri alınacak vizenin statüsüne göre değişkenlik göstermektedir. Ticari vizeler 420 TL olarak belirlenmiştir.

Bu ücrete ek olarak konsolosluk tarafından diğer bazı hizmet ücretleri talep edilebilir. Bunlar yapılan işlemlere göre farklılık göstermektedir. Söz konusu bu ücretler, dönem dönem güncellenir. Yapılan güncellemeler, genel ekonomik koşullar ve enflasyon değerleri baz alınarak belirlenir.

Vize talebinden önce güncel vize ücreti tutarları hakkında fikir sahibi olmak, süreci kolaylaştıracaktır. Vize ücreti kredi kartı ile sanal pos aracılığıyla ödenmektedir. Vize talebinin reddi halinde ücret geri verilmez.